เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์

Prime Minister Herbal Awards PMHA – Awards 2019

Prime Minister Herbal Awards PMHA – Awards 2019

ลองกานอยด์คูลแอนด์อะโรม่า ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรสปาดีเด่นระดับชาติ จากการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ รับรางวัลจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก

Gold Medal with Congraturation of July 2018

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานวิจัย ของ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ครีม ลองกานอยด์ เข้าร่วมประกวดในงาน 46th International Exhibition of Invations Geneva สามารถชนะใจคณะกรรมการ คว้า 2 รางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congraturation of July)
Gold Medal with Congraturation of July 2018
Special Invention Awards 2018

Special Invention Awards 2018

รางวัลพิเศษ (Special Awards) เหรียญตราเชิตชูเกียรติ จากองค์กร Taiwan Invention Association ถือเป็นความสำเร็จและอีกความภาคภูมิใจของคนไทยจากคำประกาศเกียรติคุณที่ให้กับลองกานอยด์

KIAF Korea Inventor Award Festival

รางวัลเหรียญเชิตชูเกียรติ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ สำหรับนักประดิษฐ์ ด้านนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดลำไย

KIAF Korea Inventor Award Festival
The International International Innovation Awards 2017

The International International Innovation Awards 2017

ลองกานอยด์” ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานานชาติประจำปี 2560 (The International International Innovation Awards 2017)ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

CERTIFICATE OF FREE SALE

ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาตามกฏหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้ชื่อย่อที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในการรับรอง นั่นก็คือ อย. โดยผลิตภัณฑ์ สุขภาพในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์ มีมาตรฐาน  มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล วิชาการที่น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยไม่มีการปนเปื้นสารอันตรายต่างๆ

CERTIFICATE OF FREE SALE

เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร อื่นๆ

นอกจากเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติที่ลองกานอยด์ได้รับ ยังมีรางวัลเชิดชูเกียรติอีกหลากหลายรางวัลที่ได้รับ ตลอดระยะเวลา 20 ปี
– Invention Inventor Grand Awards 2017 Korea Invention New
– ผลิตภัณสมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2560 กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
– ประการเกียรติคุณดีเด่น ประจำปี 2556
– รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2552 คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดีบชาติ ประจำปี 2561