Prime Minister’s Export Award 2019

The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) รางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นซึ่งมีสินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

และในปี 2019 ครีมลำไยต้านเข่าเสื่อม-กล้ามเนื้ออักเสบ “ลองกานอยด์” นวัตกรรมสมุนไพรชิ้นโบว์แดงของ นักวิจัยไทยก็สามารถคว้ารางวัล PM Export Award 2019 สาขานวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) มา ครอบครองได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน การมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดครั้งนี้ ถือเป็นการการันตีภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐาน “ลองกานอยด์” เพื่อขยายการเติบโตสู่ตลาดโลก

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ เจ้าของผลงานวิจัยได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัล PM Export Award ถือเป็นเครื่องการันตีและใบเบิกทางที่สำคัญให้ ลองกานอยด์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก สมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรองรับ ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ การได้รับรางวัลครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษาที่ร่วมวิจัย ทีมนักวิจัย ที่ปรึกษารวมทั้งสื่อมวลชน ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันให้ ลองกานอยด์ คว้ารางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (The Best Innovation) มาเป็นขวัญกำลังใจได้สำเร็จคะ”