ร้านจำหน่าย
สินค้า
ลองกานอยด์

สินค้าลองกานอยด์มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านท่านและช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทั่วไป

7-Eleven

ตรวจสอบบริเวณชั้นวางสินค้า หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

Boots

ตรวจสอบบริเวณชั้นวางสินค้า หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

Watson

ตรวจสอบบริเวณชั้นวางสินค้า หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

ร้านขายยาทั่วไป

สอบถามจากเภสัชกรประจำร้าน

LONGANOID ONLINE

ช่องทางติดต่อ ออนไลน์

@longanoid

เป็นเพื่อนกับเราผ่าน QR

facebook MESSENGER

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านการแชท

LONGANOID TH

ติดตามและเป็นเพื่อนกับเราผ่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
เดือนพฤษจิกายน 2562

ความคิดเห็น

จากลูกค้าบางส่วน

ติดต่อเรา (Contact Us)

De Prima Enterprise.Co,Ltd 
249 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับสู่ลองกานอยด์